dimarts, 14 de desembre del 2010

Felicitats Badalona!!

Avui la gent de Badalona, en roda de premsa, ha publicat el següent manifest. Tot un exemple de moviment!!!!!!! Hem de seguir els seus passos!!!

MANIFEST


COM A COMUNITAT EDUCATIVA DELS CENTRES PÚBLICS DE BADALONA, Volem manifestar el nostre rebuig i malestar envers el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona pels motius següents:


1.Per la modificació del calendari escolar realitzat sense l’acord de la comunitat que ha comportat la modificació de les condicions laborals del professorat i incrementar la dificultat per a consolidar la vida laboral i familiar de les famílies.


2.Per la consideració de les AMPES com empreses de serveis sobre les que recau totes les activitats que no són pròpiament curriculars però necessàries en l’educació formal i no formal dels infants i joves com el servei de menjador, les activitats complementàries, els casals d’estiu , l’acollida matinal o la socialització dels llibres de text. La funció principal de les AMPES ha de ser la de cuidar la relació ESCOLA-FAMÍLIES.


3.Per la reducció de recursos en els plans d’entorn dels que es beneficiaven més de 13.000 alumnes amb 5 tipus d’actuacions diferents: de suport a la tasca escolar, adreçades a les famílies, d’activitats esportives,d’activitats culturals i d’aquelles pròpies de cada pla d’entorn que en conjunt contribuïen en l’educació dels infants i joves de les zones més desafavorides de la ciutat.


4.Per la reducció del personal dels serveis educatius i en conseqüència dels suport que aquests realitzen als centres educatius en la gestió dels Plans de Formació del professorat, en l’absentisme escolar, en l’acollida del ’alumnat nouvingut i les seves famílies, en els Plans d’autonomia de centres, en el Projecte 1X1, en els Projectes de Convivència, d’Innovació, etc.


5.Per no substituir el professorat en els centres d’Infantil i Primària des del primer dia la qual cosa suposa reduir l’atenció individualitzada a l’alumnat i per no substituir al personal laboral del centre: personal tècnic en educació infantil i personal administratiu.


6.Per no haver cobert encara totes les places de personal tècnic en educació infantil dels centres educatius.


7.Per la reducció de les plantilles dels centres de la ciutat. Aquesta reducció ha suposat que a Badalona hi hagi uns 30 mestres menys respecte el curs passat i això té una repercussió directa en la qualitat educativa i l’atenció a l’alumnat.


8.Per la quasi eliminació del programa d’Art a l’escola , que apropava els infants i joves a la cultura. Més de 10.000 alumnes d’Infantil i Primària deixaran de gaudir d’aquest programa.


9.Per la dificultat de molts centres a participar en el Badasport ja que l’Ajuntament no pagarà els autocars per a desplaçar-se a les pistes de Can Ferreter.


Per tot això la comunitat educativa de Badalona demana a les administracions que donin prioritat a l’educació i que es comprometin amb les expectatives de futur dels infants i joves:


Que tinguin present les opinions de les comunitats educatives dels centres.
Que donin suport a les AMPAS per a facilitar la seva tasca.
Que els centres educatius disposin del professorat adequat per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.
Que es replantegi el calendari escolar a partir del consens amb el professorat i les famílies dels centres.
Què es doni continuïtat al programa Art a l’escola destinant el pressupost que anteriorment es destinava i que representa el 0’06% del pressupost municipal.


L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS I TOTES,
TAMBÉ DE LES ADMINISTRACIONS!!!!
Federació d'AMPAs de Badalona
Direccions de les Escoles Públiques de Badalona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada